Slider 1
Slider 1
Slider 1
Slider 1
Slider 1
« »

TÀI KHOẢN NETFLIX PREMIUM SỰ KIỆN SHOPEE

CHI TIẾT NETFLIX PREMIUM SỰ KIỆN SHOPEE
Chi tiết sản phẩm(TÀI KHOẢN NÀY LÀ TÀI KHOẢN PHÁT SỰ KIỆN)

THÔNG TIN SẢN PHẨM:
  - Tài khoản sự kiện không được đảm bảo hoạt động tốt bằng tài khoản mua với tiền thật và không nhận được sự bảo hành.
 - Chỉ đăng nhập 1 lần duy nhất và bấm lưu đăng nhập. Đăng nhập nhiều lần có thể sẽ làm tài khoản không xem được nữa

    - Tài khoản sẽ có nhiều Profile, bạn chỉ được sử dụng 3 trong số tổng Profile.

 - Không được đăng nhập trên website Netflix, chỉ sử dụng ứng dụng của Netflix để đăng nhập trên PC và điện thoại

    - Lưu ý không được đổi pass trong quá trình sử dụng. Không đăng nhập đăng xuất quá 2 lần.

    - Thời gian sử dụng từ 1 ngày đến 1 năm tuỳ vào cách sử dụng và bảo vệ tài khoản của bạn.

    - Cho phép 1 người sử dụng cùng một thời điểm

    - Đăng nhập và xem phim tại: https://www.netflix.com/vn/login 

* LƯU Ý: Khách hàng không thay đổi mật khẩu và thông tin thanh toán. Nếu thông tin bị thay đổi tài khoản của bạn có thể bị đánh đấu và khoá tài khoản do đánh dấu IP.