Slider 1
Slider 1
Slider 1
Slider 1
Slider 1
« »

TÀI KHOẢN NETFLIX PREMIUM ULTRA HD 3 THáNG

CHI TIẾT NETFLIX PREMIUM ULTRA HD 3 THáNGChi tiết sản phẩm
THÔNG TIN SẢN PHẨM:

    - Sử dụng cố định 1 tài khoản trong 90 ngày.
    - Bảo hành 90 ngày.
    - Tài khoản sẽ có nhiều Profile, bạn chỉ được sử dụng 1 trong số tổng Profile mà Shop yêu cầu
    - Lưu ý không được đổi mật khẩu trong quá trình sử dụng. 
    - Cho phép 1 thiết bị sử dụng.
    - Đăng nhập và xem phim tại: https://www.netflix.com/vn/login 
* LƯU Ý: Khách hàng không thay đổi mật khẩu và thông tin thanh toán. Nếu thông tin bị thay đổi tài khoản của bạn sẽ bị huỷ gói và không được bảo hành.