Slider 1
Slider 1
Slider 1
Slider 1
Slider 1
« »

TÀI KHOẢN LOL PBE (LIêN MINH THử NGHIệM)

CHI TIẾT LOL PBE (LIêN MINH THử NGHIệM)

Thông tin tài khoản:


Tài khoản thuộc Server PBE máy chủ thử nghiệm

Tài khoản mới 100% chưa tạo tên ingame, nhân vật và email

Hổ trợ cài đặt game

Cấp 30

Chưa xác minh Gmail

Mua tướng miễn phí

Mua 25 trang phục miễn phí

Nhận miễn phí 3000RP mỗi ngày

Được chơi thử nghiệm trước 15 ngày so với các máy chủ thông thường

Bảo hành vĩnh viễn

▪ Tải máy chủ PBE về cài đặt:

▫ Tải về cho máy tính WINDOWN: https://lol.secure.dyn.riotcdn.net/channels/public/x/installer/current/pbe.pbe.exe

▪ Đổi thông tin: https://account.riotgames.com/account